НОВИНИ

13.05.2024

Виробнича практика – перший крок до майбутньої професії

Підготовка кваліфікованих робітників неможлива без набуття здобувачами професійно-технічної освіти певного практичного досвіду роботи на сучасних підприємствах.

Чернігівський кооперативний фаховий коледж Чернігівської облспоживспілки здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікаційний робітник на базі 9 та 11 за такими професіями: Кухар, Кондитер, Майстер ресторанного обслуговування, Електромеханік торговельного та холодильного устаткування, Продавець продовольчих і непродовольчих товарів тощо.

Навчальні плани передбачають поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою, яка займає основну частину в загальному обсязі навчального навантаження.

З метою закріплення та удосконалення набутих знань, умінь та навичок під час навчання в освітньому закладі учні коледжу вийшли на виробничу практику на найкращі підприємства нашого міста.

Виробнича практика наближає майбутніх кваліфікованих робітників до реалій виробництва, готує до самостійної професійної діяльності, надає можливість вивчати кращий практичний досвід працівників та відповідати кваліфікаційним вимогам, що висуваються сучасним ринком праці до робітничих кадрів.

Робітнича професія – це крок до успіху!

Вступайте до Чернігівського кооперативного фахового коледжу та долучайтеся до команди майбутніх професіоналів!

Пошук в новинах
Архіви

Чернігівський кооперативний фаховий коледж
Чернігівської облспоживспілки
14000, м. Чернігів, вул. Музейна, 3.
Тел.: (0462) 645-970, (0462) 778-582
E-mail: info@kooptex.org